Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tìm một người thầy” – W. S. Merwin

woods.jpg

Photo by The Merwin Conservancy

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Tìm một người thầy

Ở trong rừng tôi gặp một người bạn cũ ngồi câu
và tôi hỏi ông một câu hỏi
và ông nói Đợi đã

cá đang lên trong dòng suối sâu
nhưng dây câu không hề rung động
nhưng tôi đợi
đó là một câu hỏi về mặt trời

về đôi mắt tôi
tai tôi miệng tôi
tim tôi trái đất với bốn mùa của nó
chân tôi nơi tôi đang đứng
nơi tôi đang đi

nó lướt qua tay tôi
như thể nó là nước
trôi xuống dòng sông
nó chảy dưới những cái cây
nó chìm dưới những thân tàu xa
và đi mất mà không có tôi
rồi nơi tôi đứng đêm buông

tôi không biết phải hỏi gì nữa
tôi có thể thấy dây câu không có móc
tôi hiểu rằng tôi sẽ ở lại và ăn tối cùng ông

W. S. Merwin, “Finding a Teacher,” Writings to an Unfinished Accompaniment (Atheneum, 1973).

Copyright © 1973 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 23, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: