Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thật ngọt ngào được nhớ đến” – Charles Wright

Charles Wright.jpg

Photo by Holly Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983 (cùng Galway Kinnell), giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia năm 1997, giải Pulitzer cho thơ năm 1998, giải thơ Griffin Quốc tế năm 2007, và giải Bollingen năm 2013, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2014–2015.

Thật ngọt ngào được nhớ đến

Chẳng ai được nhớ đến lâu hơn một hòn đá
                                                          được nhớ đến ở bên vệ đường
Nếu anh ta may mắn hay
Một từ khó nghe hay giai điệu nào
                                     thốt ra thời thơ ấu hay thuở ngày xưa.
Dù sao vẫn hay khi hình dung có đứa trẻ một ngày
                                   nhặt hòn đá ấy lên và cầm nó trong tay
Một lúc ngắn ngủi trước khi quẳng nó
Sâu trong rừng vào một nơi đầy nắng giữa lùm cỏ cao.

Charles Wright, “It’s Sweet to Be Remembered,” Sestets (Farrar, Straus and Giroux, 2009). This poem was first published in The New Yorker (October 29, 2007 Issue).

Copyright © 2007 by Charles Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 24, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: