Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tay tôi” – W. S. Merwin

wsmerwin.jpg

W. S. Merwin in 2010 | Photo by Jori Klein/LIVE from the NYPL/Flickr

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Tay tôi

Nhìn xem quá khứ vẫn chưa kết thúc
ở đây trong hiện tại
nó đã thức toàn bộ thời gian
không bao giờ đợi
nó là tay tôi đây nhưng không phải cái tôi cầm
nó không phải tay tôi nhưng là cái tôi cầm
nó là cái tôi còn nhớ
nhưng không bao giờ trông giống như xưa
không một ai khác còn nhớ nó
ngôi nhà từ lâu bước vào thinh không
cái xóc của lốp xe trên một con đường gạch
ánh sáng dịu trong phòng ngủ đã mất
tia chớp của con chim hoàng anh
giữa một cuộc đời và một cuộc đời khác
dòng sông một đứa trẻ nhìn

W. S. Merwin, “My Hand,” The Shadow of Sirius (Copper Canyon Press, 2008).

Copyright © 2008 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 24, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: