Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Quay đầu” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Quay đầu

Bước đi quá nhanh với chính mình tôi lỡ
nhiều hơn những gì tôi nghĩ mình nhớ được

gần như là mọi thứ có vẻ đôi khi
vậy mà vẫn có những cơ hội trở lại

mà tôi đã không để ý khi chúng đứng
nơi tôi có thể với ra và chạm đến

buổi sáng nay con chó chăn cừu đen
vẫn còn nhỏ ngước nhìn lên và nói

Lần này người sẵn sàng chưa

W. S. Merwin, “Turning,” The Moon Before Morning (Copper Canyon Press, 2014). This poem was first published in The New Yorker (May 16, 2011 Issue).

Copyright © 2011 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 24, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: