Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nó đến thế nào” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Nó đến thế nào

Bầu trời nói Tôi đang nhìn
xem anh có thể
tạo được gì từ hư không
tôi đang nhìn lên và tôi nói
Tôi nghĩ anh
mới là người được trông chờ làm vậy
bầu trời nói Nhiều người
đang bám vào điều đó
tôi đang cho anh một cơ hội
tôi đang nhìn lên và tôi nói
Tôi là cơ hội duy nhất mà tôi có
rồi bầu trời không trả lời
và chúng ta ở đây
với những cái tên cho những ngày
những ngày mênh mông không lắng nghe mình

W. S. Merwin, “How It Happens,” The Moon Before Morning (Copper Canyon Press, 2014).

Copyright © 2014 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 13, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: