Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Từ biệt” – Federico García Lorca

garcia lorca.jpg

Federico García Lorca (1898–1936) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Tây Ban Nha.

Từ biệt

        Nếu tôi chết,
Hãy cứ để ban công rộng mở.

        Cậu bé ăn cam.
(Từ ban công nhà tôi tôi thấy.)

        Thợ gặt cắt lúa.
(Từ ban công nhà tôi tôi nghe.)

        Nếu tôi chết,
Hãy cứ để ban công rộng mở!

Federico García Lorca, “Despedida,” Canciones 1921–1924.

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

One comment on ““Từ biệt” – Federico García Lorca

  1. Churie
    October 21, 2017

    Không hiểu sao nhưng Lorca có nhiều mong muốn lúc chết quá anh ha không hiểu người ta có chôn ông nơi chiếc chong chóng gió và cây cam không nữa. Em lại cảm ơn anh thêm một lần vì bài thơ của Lorca. Em cứ bị ám ảnh về việc Lorca bị ám ảnh về cái chết. Nên mới hôm trước đọc lại bài thơ “Ghi nhớ” của ông xong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 19, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: