Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cho một sự tuyệt chủng sắp đến” – W. S. Merwin

whale.jpg

The body of a dead gray whale washed up on the beach at Lower Trestles in San Onofre State Park in April 2016 | Photo by Sebastian Mendes/San Clemente Times

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Cho một sự tuyệt chủng sắp đến

Này cá voi xám
Nay khi chúng ta đang đưa mi đến Tận cùng
Vị thần vĩ đại ấy
Bảo người
Rằng chúng ta kẻ theo chân mi đã sáng tạo ra sự tha thứ
Và tha thứ không gì

Ta viết như thể mi có thể hiểu được
Và ta nói ra được
Người ta luôn luôn phải giả vờ
Giữa những gì đang chết
Khi mi đã đi rồi những vùng biển rủ đầu trên cuống
Vắng bóng mi
Bảo người rằng chúng ta được tạo ra
Vào một ngày khác

Nỗi hoang mang sẽ dịu đi như một tiếng vọng
Lượn quanh những rặng núi bên trong mi
Không được nghe bởi chúng ta
Và tìm đường ra
Bỏ lại đằng sau nó cái tương lai
Chết chóc
Và của chúng ta

Khi mà mi sẽ không còn thấy nữa
Đàn cá voi con đang vờn lên ánh sáng
Hãy xem xét những gì mi sẽ thấy trong khu vườn đen
Và sân của vườn
Đàn hải ngưu đàn Anca Lớn đàn khỉ đột
Những vị chủ không thể thay thế được xếp hàng vô số
Và định trước như những vì sao
Tế phẩm của chúng ta

Góp lời mi vào lời của chúng
Bảo người
Rằng chúng ta mới là kẻ quan trọng

W. S. Merwin, “For a Coming Extinction,” The Lice (Atheneum, 1967).

Copyright © 1967 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 19, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: