Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cho một sự tuyệt chủng sắp đến” – W. S. Merwin


whale.jpg

The body of a dead gray whale washed up on the beach at Lower Trestles in San Onofre State Park in April 2016 | Photo by Sebastian Mendes/San Clemente Times

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Cho một sự tuyệt chủng sắp đến

Cá voi xám
Nay khi chúng tôi đang đưa bạn đến Tận Cùng
Vị thần vĩ đại ấy
Bảo người
Rằng chúng tôi kẻ theo chân bạn đã nghĩ ra sự tha thứ
Và tha thứ không gì

Tôi viết như thể bạn có thể hiểu được
Và tôi nói ra được
Người ta luôn luôn phải giả vờ
Giữa những gì đang chết
Khi bạn đã đi những vùng biển gật đầu trên cuống
Vắng bóng bạn
Bảo người rằng chúng tôi được tạo ra
Vào một ngày khác

Nỗi hoang mang sẽ dịu đi như một tiếng vọng
Lượn quanh những rặng núi bên trong bạn
Không được nghe bởi chúng tôi
Và tìm đường ra
Bỏ lại sau lưng nó tương lai
Kẻ chết
Và của chúng tôi

Khi bạn sẽ không còn thấy lại
Lũ cá voi con đang dạm lên ánh sáng
Hãy xem xét những gì bạn tìm được trong khu vườn đen
Và sân của nó
Lũ hải ngưu lũ Anca Lớn lũ khỉ đột
Những vị chủ không thể thay thế được xếp hàng vô số
Và định trước như những vì sao
Tế phẩm của chúng tôi

Góp lời bạn vào lời họ
Bảo người
Rằng chúng tôi mới là kẻ quan trọng

W. S. Merwin, “For a Coming Extinction,” The Lice (Atheneum, 1967).

Copyright © 1967 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 19, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: