Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chân dung với một con dê” – John Ashbery

john ashbery.jpg

Photo by Imago/Gezett

John Ashbery (1927–2017) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Yale Younger Poets năm 1956, giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1975, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1976, giải Pulitzer cho thơ năm 1976, giải Bollingen năm 1984, huân chương Robert Frost năm 1995, giải thơ Griffin quốc tế năm 2008, và Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 2011.

Chân dung với một con dê

Chúng tôi đang đọc cho mình. Thỉnh thoảng cho nhau.
Tôi đang lặng lẽ đọc lề
thì đàn bồ câu sà xuống, trời xanh
bên ngoài. Có lẽ trong một khoảnh khắc,
anh nói. Khoảnh khắc không bao giờ đến.
Giờ thì tôi đang đọc cái gì đó khác,
không quan trọng. Những người khác đến và
thả lý lịch của họ. Tôi đang không nhàn rỗi,
nói chính xác. Có người muốn ra đi
toàn bộ trong cái mùa dị hợm này.

John Ashbery, “Portrait with a Goat,” Chinese Whispers (Farrar, Straus and Giroux, 2002).

Copyright © 2002 by John Ashbery | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 24, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: