Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lời cầu nguyện” – Ileana Mălăncioiu

Oedipus and Antigone.jpg

Oedipus and Antigone, by Antoni Brodowski (1828)

Ileana Mălăncioiu (1940–) là nhà thơ người România.

Lời cầu nguyện

Vua Oedipus có con gái người, Antigone, cầm tay mình dẫn đi,
Vua Lear có Cordelia, cô con gái mà người xua đuổi
Khỏi vương quốc vì yêu người không đủ.
Và cha, con có thể đưa cha đi mọi nơi,

Nhưng con không biết liệu có tìm được ai cho mình
Đi cùng con trong hãi hùng của khoảnh khắc
Khi mọi thứ bị giấu đi khỏi đôi mắt,
Con biết thế là bất khả cho tất cả chúng sinh

Hỡi Chúa trời, xin đừng bắt dân con phải đui mù hết thảy,
Cho chúng con đi một lúc hai người, xin hoãn lại
Cảnh cuối của bi kịch, để mỗi người
Chầm chậm dẫn một người trong tay.

Ileana Mălăncioiu, “Prayer,” Legend of the Walled-Up Wife, trans. Eiléan Ní Chuilleanáin (Gallery Press, 2011).

Copyright © 2011 by Ileana Mălăncioiu | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 30, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: