Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những giọng nói” – C. P. Cavafy

CP Cavafy.jpg

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ người Hy Lạp.

Những giọng nói

Những giọng nói tưởng tượng và thân thương
của những người đã chết, hoặc của những người
mà chúng ta đã lạc mất họ như là người chết.

Đôi khi họ lên tiếng trong giấc mơ của chúng ta;
đôi khi tâm trí nghe được họ trong suy tưởng.

Và với tiếng của họ trong tích tắc trở về
âm thanh của những vần thơ đầu trong đời—
như tiếng nhạc trong đêm, lặng dần, xa xôi.

[1894]

Nguyễn Huy Hoàng dịch từ các bản tiếng Anh (“Voices”) trong

  • C. P. Cavafy, The Complete Poems, trans. Daniel Mendelsohn (Knopf, 2012).
  • C. P. Cavafy, The Collected Poems, trans. Evangelos Sachperoglou (Oxford University Press, 2007).
  • The Complete Poems of Cavafy, trans. Rae Dalven, intro. W. H. Auden (Mariner Books, 1976).
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 10, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: