Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Kết cấu nó đẹp” – Maggie Smith

maggie-smith.jpg

Author photo by Studio127 Photography

Maggie Smith (1977–) là nhà thơ người Mỹ. Cô đã xuất bản các tập thơ Good Bones (Tupelo Press, 2017); The Well Speaks of Its Own Poison (Tupelo Press, 2015), tác phẩm đoạt giải Dorset; và Lamp of the Body (Red Hen Press, 2005), tác phẩm đoạt giải Benjamin Saltman.

Kết cấu nó đẹp

Đời thì ngắn, dẫu chuyện này tôi giấu các con tôi.
Đời thì ngắn, và tôi đã rút ngắn đời mình
theo một ngàn cách ngon lành, thiếu khôn ngoan,
một ngàn cách thiếu khôn ngoan một cách ngon lành
tôi sẽ giấu các con mình. Thế giới thì ít nhất
năm mươi phần trăm tệ, và đó là một ước tính
bảo thủ, dẫu chuyện này tôi giấu các con tôi.
Với mỗi con chim có một hòn đá ném vào con chim.
Với mỗi đứa trẻ được yêu có một đứa vỡ vụn, chụp túi,
chìm xuống lòng hồ. Đời thì ngắn và thế giới
ít nhất một nửa tệ, và với mỗi một người lạ
tử tế, có một người sẽ làm hại bạn,
dẫu chuyện này tôi giấu các con tôi. Tôi đang cố
bán chúng thế giới này. Tay môi giới đứng đắn nào,
dẫn bạn qua một hố rác thực sự, cũng líu lo
về kết cấu nó đẹp: Nơi này có thể đẹp thật đấy,
phải không? Bạn có thể làm nơi này đẹp đẽ.

Maggie Smith, “Good Bones,” Good Bones (Tupelo Press, 2017). This poem was first published in Waxwing (Summer 2016 Issue) and was included in the Best American Poetry 2017.

Copyright © 2016 by Maggie Smith | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 27, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: