Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cửa sổ” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ người Hy Lạp.

Cửa sổ

Trong những căn phòng tối nơi tôi sống
những ngày nặng nề, tôi bước lên bước xuống
cố gắng tìm cửa sổ.—Khi một ô cửa sổ
mở ra nó sẽ là một niềm an ủi.—
Nhưng cửa sổ không có, hoặc là tôi không
sao tìm được. Và biết đâu như thế lại hay hơn.
Biết đâu rồi ánh sáng là một bạo quyền khác.
Ai mà biết nó sẽ bày ra những điều gì mới.

[1897; 1903]

Nguyễn Huy Hoàng dịch từ các bản tiếng Anh (“The Windows”) trong

  • C. P. Cavafy, The Complete Poems, trans. Daniel Mendelsohn (Knopf, 2012).
  • C. P. Cavafy, The Collected Poems, trans. Evangelos Sachperoglou (Oxford University Press, 2007).
  • The Complete Poems of Cavafy, trans. Rae Dalven, intro. W. H. Auden (Mariner Books, 1976).
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 27, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: