Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ngọc trai” – D. Nurkse

Dennis Nurkse (1949–) là tác giả của mười một tập thơ, gần đây nhất là Love in the Last Days: After Tristan and Iseult (Knopf, 2017). Từ năm 1996 đến năm 2001 ông là Poet Laureate của quận Brooklyn ở New York City, và hiện là giảng viên về thơ tại Sarah Lawrence College.

Ngọc trai

Nàng mất một bên khuyên—ai biết
giường chúng tôi có thể rộng đến thế?

Nàng chải những tấm chăn:
sợi chỉ xanh rối vào trong chính nó,
cánh bướm đêm trong nát vụn,
hai hạt phong với đường gân sâu.

Nàng tìm được Bushwick, bình minh,
hôn nhân, công việc, tuổi trung niên.

Cái gì làm nàng cứng đầu thế,
cẩn thận lần tìm từng đường may,
chẳng thể nào cưỡng lại ánh lấp lánh
của cái móc mất đâu một hạt cườm?

D. Nurkse, “The Pearl,” The New Yorker (January 7, 2013 Issue).

Copyright © 2013 by D. Nurkse | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 21, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: