Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thánh Vịnh để đọc bằng đôi mắt nhắm” – D. Nurkse

Dennis Nurkse

Dennis Nurkse (1949–) là tác giả của mười một tập thơ, gần đây nhất là Love in the Last Days: After Tristan and Iseult (Knopf, 2017). Từ năm 1996 đến năm 2001 ông là Poet Laureate của quận Brooklyn ở New York City, và hiện là giảng viên về thơ tại Sarah Lawrence College.

Thánh Vịnh để đọc bằng đôi mắt nhắm

Sự vô tri sẽ đưa tôi đi qua những ngày cuối,
những thành phố bỏng rộp, trên những dòng sông mặn
ngập tràn những đàn sứa, như một lần cha tôi
đưa tôi từ dưới xe lên qua tấm thảm ghim
đến chiếc giường trắng, và nếu tôi tỉnh, tôi sẽ không bao giờ biết.

D. Nurkse, “Psalm to Be Read with Closed Eyes,” A Night in Brooklyn (Knopf, 2012). This poem was first published in Poetry (February 2012) and was included in The Best American Poetry 2013.

Copyright © 2011 by D. Nurkse | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 11, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: