Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“The Lovers” – Timothy Liu

the lovers.jpg

Timothy Liu sinh năm 1965 ở San Jose, California. Anh sống cùng chồng ở New York City và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học William Paterson ở New Jersey.

The Lovers

Tôi luôn luôn sợ
lá bài kế tiếp

mà thầy bói sẽ
lật cho chúng ta—
        Thứ lỗi cho tôi
vì tôi không biết
chúng ta là mỗi

lá bài trong bộ.

Timothy Liu, “The Lovers,” Don’t Go Back to Sleep (Saturnalia Books, 2014).

Copyright © 2014 by Timothy Liu | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 14, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: