Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự đau buồn” – Kevin Young

kevin young.jpg

Kevin Young (1970–) là nhà thơ người Mỹ. Anh được trao giải thơ Lenore Marshall năm 2015 và hiện là giám đốc Trung tâm Schomburg về Nghiên cứu Văn hóa Da màu tại Thư viện Công cộng New York và từ tháng 11 năm 2017 là biên tập viên thơ của tạp chí The New Yorker.

Sự đau buồn

Trong đêm tôi đánh
răng mình bằng dao cạo

Kevin Young, “Grief,” Book of Hours (Alfred A. Knopf, 2014).

Copyright © 2014 by Kevin Young | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 12, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: