Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đồng hồ quartz” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield HD photo (c) Curt Richter

Photo by Curt Richter

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World.

Đồng hồ quartz

Ý tưởng của một nhà vật lý
có thể biến thành những vật hữu ích:
một quả tên lửa, một chiếc đồng hồ quartz,
một chiếc lò vi sóng để nấu ăn.
Ý tưởng của các nhà thơ chỉ biến thành chính nó,
như những chiếc kim của chiếc đồng hồ,
hay gương mặt của một người.
Thay đổi, nhưng chỉ đi sâu hơn vào người đó.

Jane Hirshfield, “Quartz Clock,” The Beauty: Poems (Knopf, 2015).

Copyright © 2015 by Jane Hirshfield | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 15, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: