Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nửa đêm lúc đầu xuân” – W. S. Merwin

Merwin-WS.jpg

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Nửa đêm lúc đầu xuân

Ở một khoảnh khắc một vài chiếc lá cũ bước vào
sợ hãi
và nằm xuống bên nhau và thôi di chuyển
đêm giờ đi thành ba
như trong thời của những nguy hiểm
lũ ruồi
ngủ như lính gác trên những ô cửa sổ tối lại

một phước lành xa lạ
đang trên đường đến với chúng ta
một lời cầu nguyện bị làm ngơ trong hàng thế kỷ
sắp được ban cho những kẻ không cầu
ở nơi này

mi là ai
giọng nói lạnh sinh ra trong nuôi nhốt
cất lên
kẻ tử đạo cuối cùng của hy vọng
từ cuối cùng của một ngôn ngữ
đứa con trai cuối
nửa kia của đau buồn
mi là ai

để chúng ta có thể biết vì sao
khi những dòng suối
đánh thức ngày mai và ta được tự do

W. S. Merwin, “Midnight in Early Spring,” The Carrier of Ladders (Atheneum, 1970).

Copyright © 1969 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 27, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: