Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nhà tài trợ” – Rae Armantrout

Rae Armantrout.jpg

Photo by Erin Goldberger

Rae Armantrout (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2009 và giải Pulitzer cho thơ năm 2010.

Nhà tài trợ

Chúng tôi lái đến đầm lầy và bước ngắn ngủi
dọc con đường không bằng phẳng.

Có những loài thực vật ở đây
ta không thấy ở nơi nào khác,
bạn nói.

Cỏ lê mộc? Bèo tấm?

Những chiếc ống pipet rẽ nhánh.

*

Giữa hai mươi ngọn đồi nâu
thứ duy nhất chuyển động
là xe tải Coca-Cola.

Rae Armantrout, “Sponsor,” Itself (Wesleyan University Press, 2015). This poem was first published in The New Yorker (October 29 & November 5, 2012 Issue).

Copyright © 2012 by Rae Armantrout | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 13, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: