Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ba quả cam” – Charles Bukowski

charles-bukowski.jpg

Henry Charles Bukowski (1920–1994) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ.

Ba quả cam

lần đầu tiên nghe thấy tôi nghe
mẩu nhạc này cha tôi hỏi,
“cái gì đấy?”
“cái này là Tình yêu cho ba quả cam,”
tôi nói cho ông.
“chu choa,” ông bảo, “thế thì thật là
rẻ.”
ý ông là sex.
nghe nó
tôi luôn hình dung là có ba quả cam
đang nằm ở đó,
bạn biết chúng có thể cam
đến mức nào,
một màu cam rừng rực.
có lẽ ý của Prokofiev chính là
cái mà cha tôi
nghĩ.
nếu thế thì tôi thích nó
theo cách kia hơn
điều khủng khiếp nhất
mà tôi nghĩ đến được
là một phần của tôi cũng là
cái được bắn ra khỏi cái
đầu của cái
dương vật đần độn của ông.
tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông
vì thế,
cái trò của ông mà tôi mắc kẹt
vào,
tôi chẳng thấy sự cao cả nào
trong việc làm cha mẹ.
tôi nói hãy giết Người-cha đi
trước khi ông tạo ra thêm
những kẻ như
tôi.

Charles Bukowski, “Three Oranges,” OnTheBus Magazine (No. 10/11, 1992). This poem was included in The Best American Poetry 1993 and The Best of the Best American Poetry (2013).

Copyright © 1992 by Charles Bukowski | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 14, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: