Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thời con gái” – Cecily Parks

Cecily Parks.jpg

Cecily Parks là tác giả của các tập thơ Field Folly Snow (University of Georgia Press, 2008) và O’Nights (Alice James Books, 2015). Cô dạy tại Đại học Tiểu bang Texas.

Thời con gái

là khi tôi ngủ ở trong rừng
đầu trần dưới sao trời
lởm chởm và những màng
dơi suýt trúng người, là khi
tôi nếm rau cải xoong,
củ cà rốt dại, và cây chút chít,
là khi tôi được biết đến
bởi cây lilac mà tôi trốn bên cạnh,
và khi cây lilac ấy, nặng gánh
bởi mong đợi của tôi về những cây
lilac, bắt đầu một hành trình
không tôi, như khi
con đường đất bụi hát, Ôi,
đóa hồng rugosa, tạm biệt
,
và chạy đằng sau cái hàng rào
thông trắng được tỉa tót
vào những sự đau lòng
mênh mang của cánh đồng.

Cecily Parks, “Girlhood,” The New Yorker (April 30, 2018 Issue).

Copyright © 2018 by Cecily Parks | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 23, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: