Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chú ngựa nhỏ” – W. S. Merwin

pony.jpg

Photo © Chris Russell Photography

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Chú ngựa nhỏ

Bạn đến từ một cánh rừng khác
phải không
chú ngựa nhỏ
nghĩ xem tôi đã biết những chiếc
lá chết sâu này bao lâu
mà không gặp bạn

tôi thuộc chẳng về ai
tôi sẽ ước được gặp bạn nếu biết
nơi chốn này trống trải suốt bao lâu
ngay cả trong giấc ngủ
và yêu nó như tôi yêu
tôi cũng không thể biết có điều gì vắng mặt

tôi có thể cho bạn thấy gì đây
tôi sẽ không hỏi bạn xem bạn có ở lại
hay là bạn có đến nữa bao giờ
tôi sẽ không cố gắng giữ chân bạn
tôi chỉ mong bạn sẽ đến với tôi nơi tôi đứng
thường say ngủ và tỉnh dậy
bên dòng nước nhẫn nại
không có cha cũng như không có mẹ

W. S. Merwin, “Little Horse,” The Carrier of Ladders (Atheneum, 1970).

Copyright © 1970 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 23, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: