Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Về cái chết của những người bạn thời thơ ấu” – Donald Justice

donald justice.jpeg

Donald Justice in 1969 | Photo by William Stafford

Donald Justice (1925–2004) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1980, giải Bollingen năm 1991, và giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996.

Về cái chết của những người bạn thời thơ ấu

Chúng ta sẽ không gặp họ có râu trên thiên đường,
Hay phơi nắng giữa những kẻ hói đầu ở địa ngục;
Nếu có thì là ở sân trường vắng lúc hoàng hôn,
Đứng thành một vòng tròn, có lẽ, hoặc nắm tay nhau
Trong những trò chơi mà chúng ta đã quên tên.
Đi, ký ức, chúng ta hãy tìm họ kia trong những cái bóng.

Donald Justice, “On the Death of Friends in Childhood,” The Summer Anniversaries (Wesleyan University Press, 1960). This poem was first published in Harper’s Magazine (January 1960 Issue).

Copyright © 1960 by Donald Justice | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 12, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: