Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi chiếc xe đạp của Zbigniew Herbert” – W. S. Merwin

zbigniew herbert.jpg

Photo of Zbigniew Herbert by Aleksander Jałosiński/FORUM

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Gửi chiếc xe đạp của Zbigniew Herbert

Bởi anh chưa bao giờ
thực sự sở hữu bạn
dù anh có mong mỏi ra sao
trong bí mật

nên trong những giấc mơ anh biết
mỗi bề mặt và chi tiết của bạn
tia sáng của nan hoa và crôm
mùi của mỡ và cao su
những khớp xích đen

ngày qua ngày bạn
vẫn nằm ngoài tầm mắt
nên không bao giờ anh phải
khóa bạn lại hay cất bạn đi
vì không ai có thể thấy bạn

và dù anh chưa bao giờ
thật ra học cách lái bạn
giữ trọng lượng lắc lư
tròn lẳn của mình đứng thẳng
trên hai ngón chân nhỏ
của nước đang rò
đi từ bên dưới

một khi anh đã ngất ngư
tay trên ghi đông chân rời khỏi mặt đất
bạn có thể đưa anh
đi bất cứ đâu

cuối cùng như cơn mưa
qua cơn mưa

vô hình như bạn

W. S. Merwin, “To Zbigniew Herbert’s Bicycle,” Present Company (Copper Canyon Press, 2005). This poem was first published in The New Yorker (April 1, 2002 Issue) and was included in The Best American Poetry 2003.

Copyright © 2001 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 28, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: