Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi sợi buồn” – W. S. Merwin

Homenaje a la Musica.jpg

Homenaje a la Música, 1986 by Armando Barrios

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Gửi sợi buồn

Bạn sợi vô hình
vọng lại trên chính bạn
bất kể những sợi khác
có đang ngân lên gì
nguồn của một nốt
không có trong bản nhạc
dưới bất kể khóa nào
điệu bè trầm không tiết
đoạn ruột căng lên giữa
khởi đầu và kết thúc
âm nhạc sẽ là gì
nếu như không có bạn
bởi vì ngay cả qua
bản đồng ca của thuần hoan lạc
nước mắt nghe thấy bạn
và không gì cản nó lại được

W. S. Merwin, “To the Sorrow String,” Present Company (Copper Canyon Press, 2005). This poem was first published in The New Yorker (May 14, 2001 Issue).

Copyright © 2001 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 20, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: