Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cấp cứu trong hôn mê” – Franz Wright

violets.jpg

Photo by slgckgc/Flickr

Franz Wright (1953–2015) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Whiting cho thơ năm 1991, giải PEN/Voelcker cho thơ năm 1996, và giải Pulitzer cho thơ năm 2004.

Cấp cứu trong hôn mê

Trong tâm trí, đôi chân trần
cô đang bước đi giữa

những bông violet mu
lạnh
đầu tiên của tháng Tư, vẫn

ở đây, đôi mắt
ám thiên đường

và đôi môi
khép:
Sớm thôi

rất sớm thôi tôi sẽ là một phần
của tất cả những gì tôi
giờ chỉ đơn thuần
thấy

Franz Wright, “E.D. in Coma,” God’s Silence (Knopf, 2006). This poem was first published in The New Yorker (January 24, 2005 Issue).

Copyright © 2005 by Franz Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 1, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: