Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tha hương” – Barbara Everett

london.jpg

Barbara Everett (1932–) là một học giả hưu trí tại Somerville College, Oxford.

Tha hương

Suốt tuổi trẻ và tuổi
Trung niên bà nhớ Luân Đôn, và thấy
Không niềm an ủi khi
Trên một chuyến đi giảm giá muộn
Ở tuổi già bà nhìn quanh
Và nó không ở đó.

Barbara Everett, “Exile,” London Review of Books, Vol. 40, No. 17 (13 September 2018).

Copyright © 2018 by Barbara Everett | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 13, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: