Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“giấc mơ nơi mọi người da đen đang đứng bên đại dương” – Danez Smith

danez smith.jpg

Photo by Meredith Talusan

Danez Smith sinh năm 1989 ở Saint Paul, Minnesota. Họ được trao giải Kate Tufts Discovery năm 2016 và giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 2018.

giấc mơ nơi mọi người da đen đang đứng bên đại dương

& chúng tôi hỏi nàng
            người đã làm gì với tộc tôi người nuốt?

& nàng đáp
            đó là từ rất lâu, các anh nay đã uống họ

& chúng tôi không hiểu

& rồi một người đàn bà, da sậm như tất cả chúng tôi
            bước đến bờ môi nước, gào Emmett, phun

&, chắc chắn, một cậu bé bắt đầu
            bò đường về bãi cát

Danez Smith, “dream where every black person is standing by the ocean,” Don’t Call Us Dead (Graywolf Press, 2017).

Copyright © 2017 by Danez Smith | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 19, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: