Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bức ảnh của một linh hồn” – Elizabeth Spires

Elizabeth Spires

Photo by Celia Bell

Elizabeth Spires (1952–) là tác giả của bảy tập thơ và sáu cuốn sách thiếu nhi. Bà sống ở Baltimore, Maryland, và là giáo sư ngành văn học Anh tại Goucher College.

Bức ảnh của một linh hồn

Một cái áo tôi sinh ra bên trong.
Tôi mặc nó. Hoặc nó mặc tôi.
Trắng, tất nhiên.

Một cái áo rộng.
Lớn lên khi tôi lớn lên
nhưng chầm chậm xỉn dần.

Nó phải được giặt
một lần, hai lần, ba lần,
rồi treo cho khô.

Đó, bạn có thấy nó không?
Treo cao
trên ngọn đồi.

Vẫy đôi tay
trong gió. Ra dấu gọi.
Mặt trời chiếu xuyên qua.

Elizabeth Spires, “Picture of a Soul,” A Memory of the Future (W. W. Norton, 2018).

Copyright © 2016 by Elizabeth Spires | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 6, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: