Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một đêm mùa đông” – James Laughlin

James Laughlin.jpg

James Laughlin (1914–1997) là một nhà thơ và nhà xuất bản người Mỹ. Ông thành lập nhà xuất bản New Directions năm 1936 và được trao huân chương Robert Frost năm 1990.

Một đêm mùa đông

Ngoài trời, nơi tuyết
Đang mềm mại và bặt tiếng
Rơi (không có ngọn gió nào
Đêm nay) đã đưa sự yên tĩnh
Vào ngôi nhà vốn ồn ào
Cả ngày với những tiếng TV,
Chuông điện thoại reo,
Và những tiếng hò vui của bọn trẻ
Nô từ phòng này sang phòng khác.
Giờ, ngoại trừ tôi, giấc ngủ
Đã chiếm lấy ngôi nhà.
Tôi mang sự im lặng của bóng tối
Ngoài trời vào nó. Tôi bọc nó
Quanh những mối ưu tư. Sớm thôi, tôi
Cũng sẽ ngủ.

James Laughlin, “A Winter’s Night,” The Country Road (Zoland Books, 1995). This poem was first published in The New Yorker (March 20, 1995 Issue).

Copyright © 1995 by James Laughlin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 15, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: