Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Casabianca” – Elizabeth Bishop

Elizabeth Bishop.jpg

Courtesy Tibor de Nagy Gallery, New York

Elizabeth Bishop (1911–1979) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1956, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1970, và giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1976, và được bổ nhiệm làm Cố vấn về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1949–1950.

Casabianca

Tình yêu là cậu bé đứng trên boong tàu cháy
cố gắng ngâm bài “Cậu bé đứng trên
boong tàu cháy.” Tình yêu là cậu con trai
          đứng diễn thuyết lắp bắp
          trong khi con tàu lửa tội nghiệp chìm dần.

Tình yêu là cậu bé cứng đầu, con tàu,
thậm chí cả những thủy thủ đang bơi, những người
cũng muốn có một cái bục ở phòng học,
          hoặc một cái cớ để ở lại
          trên boong. Và tình yêu là cậu bé cháy.

Elizabeth Bishop, “Casabianca,” North & South (Houghton Mifflin, 1946).

Copyright © 1946 by Elizabeth Bishop | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 4, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: