Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tuyết đầu” – Linda Pastan

snow.jpg

Photo by Damon Winter/The New York Times

Linda Pastan (1932–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Maurice English năm 1989 và giải thơ Ruth Lilly năm 2003, và là Poet Laureate của tiểu bang Maryland nhiệm kỳ 1991–1995.

Tuyết đầu

Những đám mây tan vào trong tuyết—
một hiện tượng vật lý đơn giản
hay là thôi thúc buông đi hết?

Trên đồi, trên những mặt hồ băng
mọi định nghĩa phai nhạt
trước cơn giạt của những sợi mỏng manh

cho đến khi, bị tước đi ánh sáng,
mặt trăng từ bỏ
cả tuyên bố chủ quyền với sắc trắng.

Linda Pastan, “First Snow,” Insomnia: Poems (W. W. Norton, 2015). This poem was first published in The New Yorker (March 11, 2013 Issue).

Copyright © 2013 by Linda Pastan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 10, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: