Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nếu tôi có thể nói” – W. H. Auden

wh auden.jpg

W. H. Auden sinh năm 1907 ở York và theo học Văn học Anh tại Christ Church, Đại học Oxford, nơi ông kết bạn với các nhà thơ Cecil Day-Lewis, Louis MacNeice, và Stephen Spender. Ông đến Mỹ năm 1939 và trở thành công dân Hoa Kỳ năm 1946. Auden được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1948, giải Bollingen năm 1953, và giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1956, và từ năm 1956 đến năm 1961 là Giáo sư về Thơ tại Đại học Oxford. Ông qua đời ở Vienna năm 1973.

Nếu tôi có thể nói

Thời gian chẳng nói gì ngoài đã bảo rồi thây,
Chỉ thời gian mới biết cái giá ta phải trả;
Nếu tôi có thể nói tôi đã cho em hay.

Nếu chúng ta có khóc khi đám hề mua vui,
Nếu chúng ta có vấp khi những nhạc công chơi,
Thời gian chẳng nói gì ngoài đã bảo rồi thây.

Chẳng có tương lai nào để dự đoán, tuy nhiên,
Bởi vì tôi yêu em nhiều hơn tôi nói được,
Nếu tôi có thể nói tôi đã cho em hay.

Gió phải đến từ đâu đó khi nó nổi lên,
Vì sao lá mục ruỗng chắc phải có nguyên nhân;
Thời gian chẳng nói gì ngoài đã bảo rồi thây.

Có lẽ những bông hồng thực sự muốn mọc lên,
Và viễn cảnh thật ra nghiêm túc muốn ở lại;
Nếu tôi có thể nói tôi đã cho em hay.

Giả như bầy sư tử đều đứng dậy và đi,
Tất cả những dòng chảy và binh lính đều chạy;
Thời gian có nói gì ngoài đã bảo rồi thây?
Nếu tôi có thể nói tôi đã cho em hay.

W. H. Auden, “If I Could Tell You,” Collected Shorter Poems 1927-1957 (Faber and Faber, 1966).

Copyright © 1940 by W. H. Auden | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 1, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: