Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bờ hồ lúc chạng vạng” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Bờ hồ lúc chạng vạng

Có một câu mà tôi muốn hỏi
và tôi không thể nhớ
tôi cứ cố gắng mãi
tôi biết nó vẫn cứ là câu hỏi ấy
luôn luôn là vậy
thật ra dường như tôi biết
gần như tất cả về nó
mọi thứ nhắc tôi về nó
đưa tôi đến bờ hồ
lúc hoàng hôn hay rạng ngày
và bất cứ điều gì đứng đó
ở bên cạnh câu hỏi
giống như một cơ thể đứng bên bóng của nó
nhưng câu hỏi không phải là cái bóng
nếu tôi biết ai đã tìm ra
số không tôi sẽ hỏi
có gì ở trước đó

W. S. Merwin, “Lake Shore in Half Light,” The Shadow of Sirius (Copper Canyon Press, 2008).

Copyright © 2008 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 3, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: