Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chúng ta mong tình yêu gọi chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta không chắc lắm” – Charles Wright

Charles Wright.jpg

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983 (cùng Galway Kinnell), giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia năm 1997, giải Pulitzer cho thơ năm 1998, giải thơ Griffin Quốc tế năm 2007, và giải Bollingen năm 2013, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2014–2015.

Chúng ta mong tình yêu gọi chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta không chắc lắm

Không gió rì rào. Và mưa bắn kéo lên trên những ngọn núi,
                                                                                              và ngớt.
Độ ẩm tháng Mười
Như một ngọn đèn tháp tim đỏ,
                                giờ sáng, giờ thì không sáng lắm.

Đêm mùa thu ở tận cùng thế giới.
Trong những hành lang ở bên trong cùng nhất,
          mọi ẩm ướt và ánh sáng đều đi, cả tình yêu nữa.
Hổ phách không nhớ cây thông.

Charles Wright, “We Hope that Love Calls Us, But Sometimes We’re Not So Sure,” Sestets (Farrar, Straus and Giroux, 2009). This poem was first published in The New Yorker (October 29, 2007 Issue).

Copyright © 2007 by Charles Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

One comment on ““Chúng ta mong tình yêu gọi chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta không chắc lắm” – Charles Wright

  1. Pingback: “Chúng ta mong tình yêu gọi chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta không chắc lắm” – Charles Wright — Nguyễn Huy Hoàng | nguyenthamsh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 8, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: