Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Con bồ câu” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, một trong những nhân vật hàng đầu của nền thơ ca thế giới kể từ giữa những năm 1960.”

Con bồ câu

Con bồ câu đưa tin
về trận lụt đã qua, cắp một chiếc lá ô liu
giữa mỏ, như một người đàn ông bặm lá thư
trên miệng trong lúc tìm thứ gì
bằng cả hai tay
hay như một cô gái ngậm những chiếc
kim băng trong lúc cô sửa váy.

Yehuda Amichai, “The Dove,” The New Yorker (March 11, 2013 Issue).

Translation copyright © 2013 by Bernard Horn | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 10, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: