Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Điều mê tín” – W. S. Merwin

WS Merwin.png

Photo by Tom Sewell

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Điều mê tín

Những chiếc xe đang biến mất
và chúng ta được bảo rằng chúng là thật
chúng chỉ là cái ta nghĩ về chúng
chúng ta được dạy rằng chúng thật đẹp
nhưng chúng ta quên chúng
chúng ta tin rằng chúng mạnh mẽ
nhưng chúng đã bị kéo đi
chúng ta nghĩ chúng sẽ đưa ta đến mọi nơi
nhưng chúng phải dừng lại
chúng ta nghĩ chúng nhanh và chúng ta đã bỏ xa chúng
chúng ta tin chúng sẽ cứu đời mình
và chúng ta trao đời mình cho chúng
nghĩ rằng chúng xứng đáng
ta nhìn chúng đi qua không khởi đầu không kết thúc
gương kính ở mọi bên
chúng ta mơ thấy chúng và chúng ta dậy
với đèn pha của chúng bay qua mình

W. S. Merwin, “The Superstition,” The Rain in the Trees (Knopf, 1988). This poem was first published in The New Yorker (February 7, 1988 Issue).

Copyright © 1988 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 20, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: