Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi cho tôi chiếc lá” – Bertolt Brecht

love vortex.jpg

Painting by Marianne von Werefkin

Bertolt Brecht (1898–1956) là một trong những nhà soạn kịch và đạo diễn sân khấu người Đức có ảnh hưởng lớn trong nửa đầu thế kỷ 20. Ông cũng làm thơ và viết một số truyện ngắn.

Gửi cho tôi chiếc lá

tặng Ruth Berlau

Gửi cho tôi chiếc lá, nhưng từ một cái cây con
Mọc không gần hơn
Nửa tiếng nhà em, như thế
Em sẽ phải đi và trở nên cứng cỏi, và tôi
Sẽ cảm ơn em vì chiếc lá đẹp đẽ.

Bertolt Brecht, “Schicke mir ein Blatt,” Gedichte, ed. Elisabeth Hauptmann (Suhrkamp Verlag, 1964).

Copyright © 1955 by Bertolt Brecht | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 10, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: