Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một bài thơ viết trong cơn sốt cao” – Yehuda Amichai

I Walk Alone.jpg

From “I Walk Alone,” 2003 by Gottfried Helnwein

Yehuda Amichai (1924–2000) “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, một trong những nhân vật hàng đầu của nền thơ ca thế giới kể từ giữa những năm 1960.”

Một bài thơ viết trong cơn sốt cao

Mi, những kẻ đang kéo dài cuộc đời
bằng những bác sĩ giỏi và thuốc thang tốt nhất
hãy nhớ lấy những kẻ đang rút ngắn đời họ
bằng những cuộc chiến
mà mi, trong đời dài của mi, mi đã không
ngăn chặn.

Mi, những kẻ một lần nữa hủy hoại
những thế hệ sau này
và nháy mắt với nhau,
mí mắt của mi nháy
như cái lạnh của cửa chớp đung đưa
trong một căn nhà trống.

Yehuda Amichai, “A Poem That I Wrote in a High Fever,” The New Yorker (September 6, 2004 Issue).

English translation © Leon Wieseltier | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 2, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: