Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“[Em sẽ biết tôi yêu và tôi không yêu em]” – Pablo Neruda

the-birthday.jpg

The Birthday, 1887 by Marc Chagall

Pablo Neruda (1904–1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những ước mơ của một châu lục.”

XLIV

Em sẽ biết tôi yêu và tôi không yêu em
bởi trên đời mọi thứ đều hai mặt,
như từ ngữ là một cánh của im lặng,
lửa có một nửa của giá băng.

Tôi yêu em để bắt đầu yêu em,
để bắt đầu lại cái vĩnh hằng,
và để yêu em không bao giờ ngừng:
tôi chưa yêu em chính là vì lẽ ấy.

Tôi yêu em và không yêu, như giữ
những chiếc chìa của hạnh phúc trong tay
và của phận này bấp bênh bất hạnh.

Tình yêu tôi có hai đời để yêu em.
Để tôi yêu em khi tôi không yêu em,
và để yêu em khi tôi yêu em.

Pablo Neruda, “XLIV,” Cien sonetos de amor (Editorial Losada, 1959).

Copyright © 1959 by Pablo Neruda | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 12, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: