Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một hiệp ước” – Czesław Miłosz

czeslaw-milosz.jpg

Photo by Tomasz Abramowicz/PAP

Czesław Miłosz (1911–2004) là nhà văn, nhà thơ, và dịch giả người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1978 và giải Nobel văn chương năm 1980.

Một hiệp ước

Đây là một công trình đã hoàn thành. Giá họ biết với giá nào. Họ lại chẳng quay đi trong kinh sợ hay sao? Nhưng anh ta, kẻ thực hiện, trong quá khứ chỉ một lần có một linh tính mơ hồ rằng anh ta đang ký một hiệp ước ma quỷ. Trên thực tế chẳng có khoảnh khắc nào mà một chiếc bút, nhúng máu từ một ngón tay cắt, lại do dự trước khi đặt bút ký, khi vẫn còn có thể nói không.

Czesław Miłosz, “A Pact,” Road-side Dog, trans. Miłosz and Robert Hass (Farrar, Straus and Giroux, 1998). This poem also appeared in The New Yorker (June 1, 1998 Issue).

Copyright © 1998 by Czesław Miłosz | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 3, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: