Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một bài bi ca đang tự chuẩn bị mình” – Donald Justice

Abend am Fluss.jpg

Abend am Fluss, 1820-1825 by Caspar David Friedrich

Donald Justice (1925–2004) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1980, giải Bollingen năm 1991, và giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996.

Một bài bi ca đang tự chuẩn bị mình

Có những cây thông đã đủ
Cao. Ở đằng xa,
Tiếng rên rỉ của cưa; và kim,
Âm thầm lướt qua tấm vải chọn.
Tảng đá, trước cũng như bây giờ, không cảm thấy,
Hoàn toàn không trọng lượng. Và những từ nhất định,
Sẽ đến cùng nhau để khóc thương,
Đợi trong những bộ cánh tối màu, riêng rẽ.

Donald Justice, “An Elegy Is Preparing Itself,” Selected Poems (Atheneum, 1979). This poem was first published, in slightly different form, in The New Yorker (March 3, 1973 Issue)

Copyright © 1979 by Donald Justice | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 12, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: