Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sắc màu mà chúng đến” – W. S. Merwin

wiliwili

A wiliwili tree flowers at the Waikoloa Dry Forest Preserve in Waikoloa Village

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Sắc màu mà chúng đến

Tôi không cần phải thấy
để tin
tôi biết cây phượng đang ra hoa
khi tôi nhìn những cánh hoa dưới chân
nơi mà mỗi một cánh đã rụng
trong thời của nó về nơi của nó
từ nơi mà nó đã đợi
trên bầu trời nơi nó sinh ra
để nằm trên một chiếc lá xanh
hay một viên gạch bở của con đường
mỗi cánh hoa một mình trong hiện tại
cuộn trong sắc màu riêng

W. S. Merwin, “The Color They Come To,” The Moon Before Morning (Copper Canyon Press, 2014).

Copyright © 2014 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 12, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: