Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi đã sống” – Jane Mead

jane mead.jpg

Jane Mead (1958–2019) là tác giả sáu tập thơ, The Lord and the General Din of the World (1996), The House of Poured-Out Waters (2001), The Usable Field (2008), Money Money Money Water Water Water (2014), World of Mad and Unmade (2016), và To the Wren: Collected & New Poems 1991-2019.

Tôi đã sống

Tôi đã sống
gần với đại dương hơn là tôi nghĩ—
trong một vịnh đá dày rong biển.

Nó kéo tôi xuống khi tôi đi lội.
Đôi khi, để trở về đất liền
cần tất cả những gì tôi có trong mình.

Đôi khi, trở về đất liền
là điều tệ nhất người ta có thể làm.
Trong khi đó, chúng ta đang mơ:

Thân xác này vô tội.
Cô chưa từng làm tổn thương tôi.
Cái chúng ta yêu phấp phới trong mình.

Jane Mead, “I Have Been Living,” House of Poured-Out Waters (University of Illinois Press, 2001).

Copyright © 2001 by Jane Mead | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 10, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: