Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự xuất hiện bí ẩn của một lá thư lạ thường” – Mark Strand

The Mysterious Arrival of an Unusual Letter.jpg

Still from motionpoems.org

Mark Strand (1934–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Rebekah Johnson Bobbitt năm 1992, giải thơ Bollingen năm 1993, giải Pulitzer cho thơ năm 1999, và giải Wallace Stevens năm 2004, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 1991.

Sự xuất hiện bí ẩn của một lá thư lạ thường

Đó là một ngày dài ở văn phòng và một chuyến đi dài trở lại căn hộ nhỏ nơi tôi sống. Về đến nhà tôi bật đèn lên và thấy trên bàn một phong thư trên đó đề tên tôi. Đồng hồ đâu rồi? Tờ lịch đâu rồi? Chữ viết tay là của cha tôi, nhưng ông mất đã bốn mươi năm. Như người ta, tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ nào, chỉ là có lẽ nào, cha tôi còn sống, sống một cuộc đời ẩn dật ở đâu đó gần đây. Không thì làm sao giải thích được cái phong thư? Để ổn định, tôi ngồi xuống, mở phong thư, và rút lá thư ra. “Con trai ạ,” là cách nó bắt đầu. “Con trai ạ” và không gì nữa cả.

Mark Strand, “The Mysterious Arrival of an Unusual Letter,” Almost Invisible (Knopf, 2012). This poem first appeared in Poetry (January 2011) and was included in The Best American Poetry 2012.

Copyright © 2012 by Mark Strand | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 12, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: