Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Giữa ánh sáng ngày, tôi bật đèn” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Tập thơ thứ chín của bà, Ledger, sẽ được Knopf xuất bản vào năm sau.

Giữa ánh sáng ngày, tôi bật đèn

Giữa ánh sáng ngày, tôi bật đèn,
và kéo rèm, trong bóng tối.
Và vị thần của Thêm,
người mà chẳng có gì làm cho bất ngờ, nhẹ nhàng đồng ý—
mỗi ngày, năm này qua năm khác,
người chết chết mỗi ngày thêm trọn vẹn.
Ở những nơi tìm thấy nấm morel,
tôi đi tìm nấm morel.
Ở những căn nhà nơi tìm thấy tình yêu,
tôi đi tìm tình yêu.
Nếu như cô biến mất, khi ấy có khác gì?
Nếu như anh còn sống, cái gì giờ thay đổi?
Cái nồi đem phần kim loại gần nhất với lửa để đốt.
Nước bỏ đi.

Jane Hirshfield, “In Daylight, I Turned on the Lights,” The Beauty: Poems (Knopf, 2015). This poem was first published in The New Yorker (May 23, 2011 Issue).

Copyright © 2015 by Jane Hirshfield | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 19, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: