Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự an ủi và trật tự thế giới” – Charles Wright

andrei tarkovsky polaroid.jpg

Polaroid by Andrei Tarkovsky

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1997, giải Pulitzer cho thơ năm 1998, giải thơ Griffin Quốc tế năm 2007, và giải Bollingen năm 2013, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2014–2015.

Sự an ủi và trật tự thế giới

Có một sự ngạo nghễ nhất định,
                                                            hay cảm giác không thể bị tổn thương,
Bắt chúng ta cuốn gói
Cứ mỗi khi lấy nét sai một phép, hay đèn flash hỏng.

Những bức ảnh ấy là sự cân bằng của đời chúng ta,
Những khoảnh khắc xác định, những biển báo cố định,
Những cái bóng lãnh sam chòi ra khỏi khu rừng,
                                                                                          đêm với ống xi lanh đầy.

Charles Wright, “Consolation and the Order of the World,” Sestets (Farrar, Straus and Giroux, 2009). This poem was first published in The New Yorker (October 22, 2007 Issue).

Copyright © 2009 by Charles Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 6, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: