Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Giờ, khi dòng nước đang đổ ầm ầm” – Yehuda Amichai

Kariba Dam.jpg

Photo by Paul Popper/Popperfoto/Getty Images

Yehuda Amichai sinh năm 1924 ở Würzburg, Đức và cùng gia đình di cư về Palestine năm 1936. Là tác giả của nhiều tập thơ tiếng Hebrew, hai tiểu thuyết và một tập truyện ngắn, ông được trao giải nhà nước Israel cho thơ năm 1982 và trở thành viện sĩ danh dự của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn chương Hoa Kỳ năm 1986. Ông sống Jerusalem cho đến khi qua đời năm 2000.

Giờ, khi dòng nước đang đổ ầm ầm

Giờ, khi dòng nước đang đổ ầm ầm
về những bức tường của những con đập,
giờ, khi những đàn cò trắng, trở về,
được biến đổi ở giữa bầu trời
thành những đội máy bay phản lực,
ta sẽ thấy một lần nữa xương sườn chắc thế nào,
không khí ấm trong phổi mới dồi dào làm sao
và cần bao nhiêu sự táo bạo để yêu trên đồng bằng trống,
khi những mối nguy lớn đã uốn vòm bên trên,
và cần bao nhiêu tình yêu
để lấp đầy tất cả những con tàu rỗng
và những chiếc đồng hồ đã ngừng báo thời gian,
và bao nhiêu hơi thở,
một cơn lốc của hơi thở,
để hát bài hát nhỏ của mùa xuân.

Yehuda Amichai, “Now, When the Waters Are Pressing Mightily,” The New Yorker (January 10, 2005 Issue).

Translated from the Hebrew by Leon Wieseltier | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 12, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: