Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tan trường (Lớp bốn hoặc năm)” – Donald Justice

Donald Justice.jpg

Donald Justice (1925–2004) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1980, giải Bollingen năm 1991, và giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996.

Tan trường (Lớp bốn hoặc năm)

Những buổi chiều từ trường đi học về
Qua những cây ăn quả còn non và những bụi hoa mùa đông,
Những tiếng gọi ở sân trường đằng sau lưng phai nhạt,
Và những cậu bé nhỏ chạy đến để bắt kịp, như thể
Nó là một vinh dự thế nào đó được ở gần—
Và tất cả đã được tha thứ bây giờ, ngay cả lũ chó,
Chồm lên ở đầu những sợi xích, thường sủa,
Không phải vì hung dữ mà từ một niềm vui nào bí mật.

Donald Justice, “School Letting Out (Fourth or Fifth Grade),” Collected Poems (Knopf, 2004). This poem was first published, in slightly different form, in The New Yorker (May 13, 2002 Issue).

Copyright © 2004 by Donald Justice | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 22, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: