Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thất bại trần phàm” – Mary Ruefle

Mary-Ruefle.jpg

Mary Ruefle (1952–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1995 và giải William Carlos Williams năm 2011, và dạy ở Vermont College of Fine Arts.

Thất bại trần phàm

Cái máy photo đã mệt photo,
thở một tiếng ghê sợ, bệnh hoạn
rồi chết.

Tôi bảo các bạn tôi là bài thơ bị
nhòe vì cái máy photo khóc
trong khi đọc bài thơ.

Bài thơ ấy đã hủy hoại thế giới,
nó làm mọi người nhút nhát.

Giờ tôi đã hủy hoại bài thơ,
chẳng còn gì
ngoài một hiệp sĩ chọc thanh kiếm
vào một con ốc sên.

Mary Ruefle, “Earthly Failure,” Dunce (Wave Books, 2019).

Copyright © 2019 by Mary Ruefle | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 26, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: